Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisuje javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

Tekst natječaja: Natječaj za višeg stručnog suradnika za računovodstvo
Poveznica na Narodne novine: JAVNI NATJEČAJ – Općina Marina (nn.hr)

Pin It on Pinterest

Skip to content