REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:302-02113-20/04

Ur broj:2184/02-03/01-13-1
Marina, 05. studenog 2013. godine.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU
RAZVOJNE STUDIJE I STUDIJE ISPLATIVOSTI BUDUĆEG KOMUNALNOG
PODUZEĆA

Općinski Načelnik Općine Marina upućuje javni poziv svim zainteresiranim poslovnim
subjektima da dostave ponude za izradu:

a)   Razvojne studije Općine Marina od 2014 – 2024 godine

b)  Ekonomske studije isplativosti budućeg komunalnog poduzeća

Zainteresirani poslovni subjekti ponude mogu dostaviti do 26. studenog 2013. godine u 12  sati za kada je zakazano javno otvaranje ponuda.

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

 

 

Ovaj oglas objaviti će se najkasnije do 1 2. studeno g 2013. godine u :

  1. Slobodnoj Dalmaciji
  2. Oglasnoj ploči Općine Marina
  3. Web stanica Općine Marina

Pin It on Pinterest

Skip to content