REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

 

KLASA:240-01/22-01/02

UR.BROJ: 2181-31-03/01-22-1

Marina, 28. ožujka 2022.

 

Poštovani,

na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju ( https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518).

Na protokolu Općine Marina,  od ponedjeljka do četvrtka, u vremenu od 08:00 do 12:00 sati moguće je da Ponuditelj stambene jedinice  preda obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice.

Obrazac je moguće skinuti na stranicama Općine, a isti se nalazi i na Protokolu Općine Marina.

 

Nakon zaprimljenih zahtjeva, Stožer civilne zaštite Općine Marina će u najkraćem mogućem vremenu provesti neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju će potom dostaviti Ponuditelju.

 

Načelnica SCZ

Općine Marina 

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF: Obrazac pojedinacni smjestaj2022 (1)

         

Pin It on Pinterest

Skip to content