Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina u razdoblju od 2024.-2028. godine

Predložene Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine

Marina u razdoblju od 2024.-2028. godine (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) donose se radi povećanja brige o upravljanju i zaštiti, upotrebi i korištenju pomorskog dobra na području općine Marina.

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana napravljen je u skladu s odredbama važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 83/2023) te usklađen s novim Pravilnikom o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom (Narodne novine br. 150/23) i Uredbom o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (Narodne novine br. 16/24).

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Izmjene i dopune Plana.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare zainteresirana javnost može u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – „Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za razdoblje 2024.-2028. godine“) do 04.05. 2024. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Izmjena i dopuna Plana koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenoj internet stranici Općine Marina-  www.marina.hr.

           PROČELNIK JUO-a:

            Roko Matijaš, ing.građ.

Javni poziv

IZMJENE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2024-2028. – 03.04.2024 – javno savjetovanje

OBRAZAC ZA JAVNO SAVJETOVANJE- PRIJEDLOG ID PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2024.-2028.

                                                                             

Pin It on Pinterest

Skip to content