REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 363-04/23-01/06

URBROJ: 2181-31-03/05-23-2

Marina, 12. travnja 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Marina

 

Predložena Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Marina (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se na temelju članka 111., stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20).

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare zainteresirana javnost može u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – „Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara Općine Marina“ do 12.05. 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Odluke koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA

Roko Matijaš, ing.građ.

 

Prilozi:

JAVNI POZIV NA SAVJETOVANJE

PRIJEDLOG ODLUKE O SLUŽBENOJ ODORI I ISKAZNICI KOMUNALNOG REDARA ZA SAVJETOVANJE

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE

                                                                             

Pin It on Pinterest

Skip to content