U tijeku je javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada  na području Općine Marina. U prilogu možete preuzeti dokumente.

PDF:JAVNI POZIV

PDF: Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpad

PDF: OBRAZAC SUDJELOVANJA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI

Pin It on Pinterest

Skip to content