REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 342-04/23-01/02

URBROJ: 2181-31-03/04-23-3

Marina,06. ožujka 2023. godine

 

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09), upućuje se

 

J A V N I P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom u 2023. godini

 

Predloženi Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) donosi se radi povećanja brige o upravljanju i zaštiti, upotrebi i korištenju pomorskog dobra na području općine Marina.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare zainteresirana javnost može u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina (s naznakom: “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – „Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2023. godinu “ do 05.04. 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Plana koji će se proslijediti Općinskom načelniku Općine Marina na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Marina www.marina.hr.

v.d. PROČELNIKA

Roko Matijaš, ing.građ.

 

Prilozi:

IMG_0001

NACRT – Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

OBRAZAC-Plan-uprav.pom_dobrom2023

Pin It on Pinterest

Skip to content