Dana 18.03.2013 održana je  32. sjednice Vijeća Općine Marina. Donosimo vam kratak pregled odluka  koje je Vijeće usvojilo.
  •  Izglasana je suglasnost za davanje jamstva za projekt izgradnje Južnog spoja vodovoda Krka u slučaju povlačenja Hrvatskih voda iz projekta. Vrijednost projekta je 4,5 milijuna kuna, a trenutno se očekuje potpisivanje ugovora s izvođačem radova
  •  Napravljene su izmjene u proračunu Općine za 2013. godinu kojim a je omogućena nabavka sadnog materijala (vinova loza). Žalimo što izmjene nisu ranije izglasane pa nabavka sadnica kasni.
  • Prihvaćen je i prijedlog Odluke o uređenju tematskih staza u mjestima Gustirna, Vinišće i Vinovac. Ova Odluka je bila potrebna kako bi se staze mogle kandidirati za dobivanje sredstava iz Županije. 
  • Usvojen je Prijedlog Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 4.2. Barbašnjevica – Banovi 
  • Poništen je Javni natječaj za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta. Natječaj je poništen jer  kandidatura jedinog natjecatelja ne udovoljava zakonskim propisima.
  • Usvojen je prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za uređenje mjesnog doma u mjestu Svinca. Odabrana je tvrtka Boris  Nekretnine d.o.o. a radovi započinju u ponedjeljak 25.03.2013.

Pin It on Pinterest

Skip to content