Kulturno umjetničke udruge

Obučeni u narodne nošnje, s pjesmom i uz zvuke mandoline,kulturno umjetničke udruge promiču tradiciju i čuvaju je od zaborava. Sve udruge imaju u cilju sačuvati od zaborava običaje marinskog kraja, sačuvati i pokazati narodnu nošnju, organizirati programe na kojima će se prezentirati rad KUD-a te surađivati s KUD-ovima iz drugih dijelova RH.

Na području općine Marina aktivne su četiri kulturno umjetničke udruge, a to su:

  1. UDRUGA PUČKIH PJEVAČA UMIROVLJENIKA OPĆINE MARINA – UDRUGA LANTERNA
  2. KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA „ANDRIJA MATIJAŠ – PAUK“ sa sekcijama
    • sekcija izvornog folklora njeguje izvorne pjesme i plesove marinskog kraja,
    • mandolinski orkestar izvodi obrade poznatih dalmatinskih pjesama
    • sekcija pjevača ojkavice, tradicionalnog načina pučkog pjevanja u našoj Zagori.
  3. PUČKA KULTURNA UDRUGA – SREBRENA MARINA
  4. IVAN DUKNOVIĆ

Ove Udruge su čuvari žive baštine, koji kroz smotre, različite festivale i samostalne nastupe oživljavaju stare običaje.

Pin It on Pinterest

Skip to content