Općina Marina prijavila je projekt „Uređenje obale u Marini – Izgradnja dužobalne prometnice (nerazvrstana cesta)“ Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije preko Programa podrške regionalnom razvoju u 2022. godini.

Projekt je pozitivno ocjenjen od strane nadležnog Povjerenstva za odabir projekata, nakon čega je Ministrica donijela odluku o odabiru projekta, temeljem koje je zaključen Ugovor o financiranju za navedeni projekt.

Isti je uspješno proveden od strane Općine Marina.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 454.947,24 EUR (3.427.800,00 HRK), od čega je Općina Marina u svom proračunu osigurala sredstva u iznosu od 392.567,52 EUR (2.957.800,00 HRK), a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, sukladno Odluci o odabiru projekata, financiralo isti u vrijednosti do 46.452,98 EUR (350.000,00 HRK) s uključenim PDV-om, te Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 15.926,74 EUR (120.000,00 HRK).

Pin It on Pinterest

Skip to content