Nabavljeno je 30 kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada i 10 za miješani otpad. Time je omogućeno odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastične ambalaže. Ovim putem apeliramo na mještane da već krenu sa odvajanjem otpada. Sve zapravo započinje prikupljanjem komunalnog otpada koje valja tako obaviti da što manje zagađuje okoliš. Prikupljeni komunalni otpad se može naknadno iskoristiti, a ujedno će se smanjiti troškovi odvoza smeća za deponije.

Pin It on Pinterest

Skip to content