Jedan od najvažnijih projekata Općine Marina u protekle dvije godine, svakako je pristupanje katastarskoj izmjeri katastarskih općina Marina, Vinišće, Sevid (dio koji se nalazi u općini Marina), Mitlo-Vinovac te Blizna. Ovom Izmjerom bismo se svrstali u red novo razvijenih Općina Republike Hrvatske te bi se započelo sređivanje katastarskih (a kasnije i zemljišnih) knjiga kao osnovnih preduvjeta za razvoj gospodarstva i infrastrukture.

Iako je sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrada katastra nekretnina potpisan još u ožujku 2010. godine i u njemu je utvrđeno kako će se troškovi izmjere podijeliti između Državne Geodetske Uprave (snosi 40%) i Općine Marina (snosi 60%) realizacija projekta još uvijek nije započela. Na sastanku s direktorima Katastra u Trogiru i Katastra u Splitu načelnik je obaviješten da Državna Geodetska Uprava ne može započeti s izmjerom zbog nedostatka sredstava u državnom proračunu.

Slijedom toga, dogovoreno je da Općina Marina preuzme cjelokupan trošak izmjere kako bi projekt bio što hitnije realiziran zbog njegove očite važnosti.

Državna Geodetska Uprava je zaista brzo reagirala pa je tako već jučer u općinu stigao Aneks Ugovoru kojim bi Općina preuzela financiranje na sebe, a načelnik će na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, zatražiti odobrenje za potpisivanje, kako bi se daljnja procedura provela u što kraćem roku.

Pin It on Pinterest