Na temelju članka 17 . i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18,112/19) Općinski načelnik Općine Marina raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina.

Opis poslova i podaci o plaći: OBAVIJEST

Pin It on Pinterest

Skip to content