Na temelju članka 17 . i članka 19. stavka l. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18,112/19) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisao je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za radno mjesto višeg referenta – komunalnog redara.

Opis poslova i podaci o plaći: OBAVIJEST O OPISU POSLOVA I PLAĆI ZA RADNO MJESTO VIŠEG REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA

Pin It on Pinterest

Skip to content