REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu izbora za članove

vijeća mjesnih odbora Općine Marina

 

KLASA: 013-03/18-02/07

URBROJ: 2184/02-03/01-18-1

Marina, 28. srpnja 2018. god.

 

 

O B A V I J E S T

 

Poštovani,

Općinsko vijeće Općine Marina donijelo je Odluku o  raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina raspisani su za dan 02. rujna 2018. godine.

Jedno od tijela za provedbu izbora je birački odbor. Mole se svi zainteresirani koji žele raditi na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina da se jave Općinskom izbornom povjerenstvu koje djeluje na adresi Ante Rudana 47, Marina (zgrada općine) te ispune prijavu za rad.

Potrebno je donijeti presliku osobne iskaznice te presliku žiro računa radi isplate naknade za rad.

Prijave se podnose svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati na protokol  Općine Marina zaključno sa danom 21. kolovoza 2018. godine.

 

S poštovanjem,

 

Izborno povjerenstvo

Općine Marina

Pin It on Pinterest

Skip to content