KLASA:810-01/20-10/06

UR.BROJ: 2184/02-03/01-20-2

Marina, 13. ožujka 2020.

O B A V I J E S T

 Sukladno Zaključku sa Stožera civilne zaštite Općine Marina održanom dana 13. ožujka 2020. godine obavještavaju se svi korisnici usluga Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina da od dana 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak) isti odjel neće raditi sa strankama.

Svi korisnici usluga se mogu javiti nadležnim službenicima na kontakt broj Općine Marina 021/ 889- 088, kao i na e-mail adrese koje se nalaze na službenim stranicama www.marina.hr.

 

PROČELNICA

Darija Najev Jurač, dipl.iur.

PDF: OBAVJEST-Corona stranke13.03.2020_

 

Pin It on Pinterest

Skip to content