REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 361-06/24-04/02

URBROJ: 2184/02-02/04-24-1

Marina, 27. ožujka 2024. godine

OBAVIJEST

MJEŠTANIMA NASELJA SEVID NA MORU

Obavještavaju se mještani naselja Sevida na Moru da tvrtka VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split uskoro započinje s izvođenjem radova na izgradnji VODOOPSKRBNOG SUSTAVA NASELJA SEVID NA MORU, kao dio projekta čija se provedba sufinancira EU sredstvima kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026. godine.

Pozivaju se mještani naselja Sevid na Moru da dostave Zahtjev za sklapanje Ugovora o donaciji za građenje i održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od 2.000,00 EUR, koji se može pronaći na stranicama Općine Marina-www.marina.hr pod Obrascima ili preuzeti osobno na protokolu Općine Marina.

Navedeni ugovor je potrebno sklopiti zbog zajedničkog interesa Općine Marina i mještana naselja Sevid na Moru, odnosno vlasnika nekretnina koje se nalaze unutar tog naselja, da se prilikom izvođenja ili po izvedbi radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava izvrše i radovi od strane Općine Marina na uređenju i obnavljanju postojeće te građenje nove komunalne infrastrukture, a koji uključuju uređenje, obnavljanje i izgradnju nerazvrstanih cesta i njihovih sastavnih dijelova sa pripadajućom infrastrukturom, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, šetališta, biciklističke i pješačke staze i dr.), javnih zelenih površina, javne rasvjete, građevina i uređaja javne namjene te druge komunalne infrastrukture.

Mole se mještani naselja Sevid na Moru da što prije dostave predmetni Zahtjev za sklapanje Ugovora o donaciji za građenje i održavanje komunalne infrastrukture osobno na protokol Općine Marina (od 08 – 14 sati, pauza od 10:00 – 10:30 sati) ili pošalju putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: tajnica@marina.hr sa svim potrebnim prilozima budući da mještani koji ne potpišu ugovor i uplate sredstva po istome neće biti u mogućnosti ostvariti pravo na vodovodni priključak.

Sredstvima uplaćenima po Ugovorima biti će, između ostalog, financirano i priključenje onih objekata u naselju Sevid na Moru koji nisu obuhvaćeni projektom izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja Sevid na Moru tvrtke VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Općinu Marina na tel. 021/889-088.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

PDF: OBAVIJEST ZA SEVID NA MORU

Prilog: ZAHTJEV ZA POTPISIVANJE UGOVORA SEVID NA MORU

Pin It on Pinterest

Skip to content