REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 361-06/15-00/16

Ur.broj: 2184/02-03/08-15-3

Marina, 29. prosinca 2015.

 

Na temelju čl. 50. Statuta Općine Marina, Službeni glasnik 11/14, 20/15, Općinski načelnik Općine Marina donosi sljedeću

 

OBAVIJEST

 

Pozivate se dana 08. siječnja 2016. godine u 17:00 sati na radni sastanak koji će se održati u prostoriji doma Andrija Matijaš Pauk, Ante Rudana 47, Marina, a vezano za vodoopskrbni sustav na području naselja Sevid-južni spoj.

 

 Općinski načelnik

Ante Mamut

 

 

 

 

 

PDF: Obavijest o radnom sastanku

Pin It on Pinterest

Skip to content