REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:032-02/17-10/03

UR.BROJ: 2184/02-03/01-17-1

Marina, 30. kolovoza 2017.

 

OBAVIJEST

 Poštovani,

 

Sukladno obavijesti iz Vodovoda i Kanalizacije d.o.o. Split obavještavaju se mještani općine Marina koji imaju vodu s izvorišta Dolac i Rimski bunar da VODA NIJE ZA PIĆE.

Naime, zbog dugotrajne suše došlo je do povećanja koncentracije klorida iznad vrijednosti dopuštenih rješenjem Ministarstva zdravlja.

Voda se može koristiti u higijenske svrhe.

Ova mjera ostaje na snazi do daljnjega.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split će od dana 31. kolovoza 2017. (četvrtak) postaviti spremnike s pitkom vodom za mještane na sljedećim lokacijama:

  • Marina – Mandrača
  • Vinišće – mjesni dom (Trg Ivana Duknovića)
  • Poljica – nogometno igralište
  • Vrsine – lokva, naplov
  • Gustirna – zog za balote

 

OPĆINA MARINA

 

PDF: OBAVIJEST

Pin It on Pinterest

Skip to content