REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:022-02/21-00/07

URBROJ: 2184/02-03/05-21-1

Marina, 22. listopada 2021. god.

 

OBAVIJEST

o organizaciji posjeta gradu Vukovaru

 

            Općina Marina dana 18. studenog 2021. godine organizira posjet gradu Vukovaru povodom obilježavanja „Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje“.

 

Dan 18. studenog 1991. godine ostati će vječno zapamćen u hrvatskoj povijesti. Tog dana je pao herojski grad Vukovar, ali i počinjen masakr u Škabrnji.

Mole se svi zainteresirani mještani općine Marina da podnesu prijave na protokol Općine najkasnije do 11. studenog 2021. godine do 13:00 sati., uz uvjet da posjeduju važeću EU digitalnu COVID potvrdu.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i iznos od 50,00 kn za pokriće dijela troškova odlaska.

Prijave nakon navedenog roka nećemo razmatrati.

Ukoliko se ne javi potreban broj osoba Općina će odustati od organizacije, a uplate će biti vraćene.

 

         S poštovanjem,

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content