Obaviještavamo mještane naselja Marina, Poljica i Vinišća da su dužni do 10.05.2015.g doći u zgradu Općine Marina te kupiti i preuzeti kante za prikupljanje komunalnog otpada (plastične kante

od 120 litara).

Iste će se moći preuzeti svaki radni dan u periodu od 08:00 do 14:00 sati.

Nabavna cijena kante je 136,25 kuna. Općina Marina sufinancirat će nabavku kanti u iznosu od 40%, a mještani ostatak od 81,75 kn.

Nakon navedenog datuma postojeći kontejneri za prikupljanje komunalnog otpada biti ćr uklonjeni, a sav će se otpad prikupljazi isključivo iz kanti.

 

Detaljni raspored pražnjenja kanti naknadno će se definirati o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

 UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA

 Tonći Frleta, dipl oec.

PDF: OBAVIJEST

Pin It on Pinterest

Skip to content