Obavještavaju se svi mještani i poslovni partneri da je Općina Marina promijenila transakcijski račun i poslovnu banku.

Od dana 03. veljače 2022. godine Općina Marina posluje s Erste&Steiermärkische Bank d.d., a novi broj računa Općine Marina glasi: HR3724020061825800001.

 

Sva plaćanja (komunalna naknada i naknada za uređenje voda, komunalni doprinos i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR6623900011825800001), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR3724020061825800001.

 

Napomena:

Ažurirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka.

Ažurirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo.

 

Pin It on Pinterest

Skip to content