Obavještavaju se svi mještani i poslovni partneri  da je Općina Marina promijenila broj žiro računa i poslovnu banku.

Od dana 02.03.2016. godine  Općina Marina posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom, a  novi broj žiro računa Općine Marina glasi: HR6623900011825800001.

Sva plaćanja (komunalna naknada i naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, porez  na kuće za odmor, porez na tvrtku i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR32 23400091825800001), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR6623900011825800001.

Napomena:

Evidentirajte promjenu u Vašim poslovnim bazama podataka!

Evidentirajte promjenu ako koristite Internet bankarstvo!

 

PDF: OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA I POSLOVNE BANKE

 

Pin It on Pinterest

Skip to content