1. Odlukom Općinskog vijeća Općine Marina raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina 30/18)

Odluka Općinskog vijeća stupila je na snagu 28.07.2018. godine.

Izbori će se održati u nedjelju , 02. rujna 2018. godine.

2. Rokovi teku od

29. srpnja 2018. godine od 00,00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području Općine Marina moraju biti zaprimljeni u Izbornom povjerenstvu do

11. kolovoza 2018. godine.
4. Povjerenstvo će sastavit i objavit na oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode i na Internetskim stranicama Općine Marina sve pravovaljano predložene kandidacijske liste, kao i zbirnu listu, u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle

13. kolovoza 2018. godine do 24,00 sata.

5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista kandidatura a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle od

13 kolovoza 2018. godine od 00,00 sati do

31. kolovoza 2018. godine do 24,00 sata.

(Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19:00 sati, dakle od

01. rujna 2018. godine od 00,00 sati do

02. rujna 2018. godine do 19,00 sati.
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Prilog:

OBVEZATNE UPUTE ZA PROVEDBU IZBORA

Pin It on Pinterest

Skip to content