OPĆINA MARINA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

OBAVIJEST

 

SVI UČENICI I STUDENTI SA PODRUČJA OPĆINE MARINA KOJI POHAĐAJU SREDNJE ŠKOLE ODNOSNO FAKULTETE MOGU PODNIJETI ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU  TROŠKA POKAZNE KARTE.

ZAHTJEV SE PODNOSI NA PROTOKOLU OPĆINE MARINA DO 15.-TOG TEKUĆEG MJESECA. UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI POTVRDU  O UPISU U SREDNJU ŠKOLU/FAKULTET U ŠKOLSKU GODINU 2016/2017, KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE ILI POTVRDU O PREBIVALIŠTU UČENIKA/STUDENTA, BROJ TEKUĆEG RAČUNA JEDNOG OD RODITELJA, STUDENTI MOGU PRILOŽITI SVOJ BROJ TEKUĆEG RAČUNA  NA KOJI ĆE SE VRŠITI POVRAT SREDSTAVA, RAČUN PROMETA TE POTVRDU O PODMIRENIM OBVEZAMA PREMA OPĆINI MARINA.

ZAHTJEVI PODNESENI NAKON 15.-TOG NEĆE SE REFUNDIRATI.

 

                                                       

 

OPĆINA MARINA

Marina, 01.09. 2016.

Pin It on Pinterest

Skip to content