REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 320-01/16-10/01

Ur.broj: 2184/02-03/05-16-1

Marina, 22.02.2016. godine

 

Na temelju čl. 50. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/14, 20/15), Općinski načelnik Općine Marina donosi sljedeću

 

 

OBAVIJEST

 

U tijeku je anketni upis za nabavku cijepova vinove loze, sadnica maslina i sadnica smokava sukladno Programu za sufinanciranje nabave sadnog materijala.

 

Rok za prijavu je 01.  ožujka 2016. godine.

Prijavu potrebnih količina možete izvršiti na:

  • protokolu Općine Marina
  • putem telefona: 021/889-088 i 021/889-524.

 

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

 

 

PDF: Obavijest o anketnom upisu za nabavku cijepiva vinove loze

Pin It on Pinterest

Skip to content