KLASA: 340-01/21-10/02

UR.BROJ: 2184/02-02/01-21-2

Marina,12. ožujka 2021. godine

 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 05/18,06/20) Općinski načelnik donosi sljedeću

 

OBAVIJEST

O zatvaranju dijela lokalne ceste LC67053 (Gustirna/L67054/ – Seget Vranjica/D8)

 

Općina Marina zaprimila je Odluku Županijske uprave za ceste Split o zatvaranju lokalne ceste LC67053 (Gustirna/L67054/ – Seget Vranjica/D8).

Slijedom navedenog obavještavaju se stanovnici općine Marina da će zbog izvođenja radova polaganja 35 kV i 20 kV kabela u javnu cestu, biti zatvorena za sav promet, osim za vozila hitnih službi, dionica lokalne ceste LC67053 (Gustirna/L67054/ – Seget Vranjica/D8) od Seget Vranjice prema Vrsinama od ponedjeljka 22. ožujka do 15. lipnja 2021. godine.

 Kao obilazni pravac određena je državna cesta D8 te županijska cesta ŽC 6131 (Poljica/D8/- Vrsine/L67053, a za privremenu regulaciju prometa postavit će se privremena prometna signalizacija na svim gravitirajućim raskrižjima.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

PDF: Obavijest o zatvaranju dijela lokalne ceste

Pin It on Pinterest

Skip to content