Na temelju članka 17., 19. i 86.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina raspisao je:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam dva (2) vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi obavljanja vježbeničke prakse u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina

PDF: OBAVIJEST- PODACI O PLAĆI OPIS RADNOG MJESTA I UPUTE ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Pin It on Pinterest

Skip to content