REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
PROMETNO REDARSTVO

NOVA REGULACIJA PROMETA

Od 01.06.2015.g kreće nova prometa regulacija u mjestu Marina.
Pozivaju se mještani užeg centra mjesta Marina da se do dana 12.06.2015.g.(petak) jave na protokol Općine Marina u vezi dobivanja kartice za parkiranje. Uvjet za dobivanje parking kartice je da vlasnik vozila ima prebivalište u centru mjesta Marina.

 

PROMETNO REDARSTVO
OPĆINE MARINA

 

PDF: prometna regulcija

Pin It on Pinterest

Skip to content