REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

Klasa: 402-04/12-40/01

Ur.broj: 2184/02-03/05-12-4

Marina, 16.08.2012.

OBAVIJEST O SUBVENCIONIRANJU Povlaštenog PRIJEVOZA ZA

UČENIKE SREDNJIH škola TE STUDENTE S Prebivalištem NA PODRUČJU

OPĆINE MARINA

Na temelju Ugovora o subvencioniranju povlaštenog prijevoza učenika i studenata Klasa: 402-04/12-40/01; Ur.broj: 2184/02-03/07-12-3 od 23.03.2012. obavještavaju se:

-Učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Marina

-Redoviti studenti fakulteta u Splitu koji imaju prebivalište na području Općine Marina

Da će Općina Marina kao i ranijih godina subvencionirati troškove mjeseČne pokazne karte.

UČenici i studenti koji ostvaruju pravo na subvencioniranje mjesečne pokazne karte prijevoza od Općine Marina dužni su zatražiti izdavanje potvrde Općine Marina, a na temelju popunjene prijave i dostavljene dokumentacije.

Za ostvarivanje prava na subvenciju prijevoza potrebno je ispuniti obrazac prijave te dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.Potvrdu od škole/fakulteta o redovnom upisu u škol./akad.godinu 2012./2013

2.Potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju osobe iskaznice

Obrazac prijave može se preuzeti na Protokolu Općine Marina ili na web stranici Općine Marina www.marina.hr

Dokumentacija s ispunjenim obrascem prijave dostavlja se osobno na adresu Općina Marina, Ante Rudana 47, a potvrde će se izdavati od 27.08. do 10.09.u vremenu od 08,00 – 14,00 sati.

NAPOMENA: Učenici i studenti koji ne budu imali potvrdu Općine Marina o subvencioniranju prijevoza neće moći ostvariti pravo na subvenciju kod izdavanja pokazne karte.

[wpdm_file id=83]

Pin It on Pinterest

Skip to content