SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

OBAVIJEST UDRUGAMA KOJE ĆE SE FINANCIRATI PRORAČUNA OPĆINE MARINA U 2017. GODINI

Sukladno novom Zakonu o udrugama (Narodne novine 74/14) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode Udruge ( Narodne novine broj 26/15) te je došlo  do bitne promjene u provođenju procedure kod  financiranja Udruga iz Proračuna Jedinica lokalne samouprave što se ogleda u slijedećem:

  1. U roku od mjesec dana od donošenja Proračuna Općine Marina za 2017. godinu biti će raspisan natječaj za financiranje Udruga iz Proračuna Općine Marina u 2017. godini,
  2. Udruge moraju popuniti traženu dokumentaciju koja je propisana Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Marina,
  3. Nakon izvršenog bodovanja temeljem Pravilnika, sa Udrugama koje su ostvarile pravo na financiranje iz Proračuna Općine Marina u 2017. godini potpisat će se ugovor.

Da bi Udruga mogla ostvariti pravo na financiranje iz Proračuna Općine Marina u  2017. godini obvezno mora ispunjavati slijedeće uvjete:

  • Udruga mora biti upisana u Registar udruga i u registar neprofitnih organizacija, a svojim statutom opredijelio se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti, koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
  • Udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj će biti odbijena,
  • Udruga mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Marina,
  • Protiv Udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj iz članka 48. stavak 2. alineja c) odnosno pravomoćno suđen za počinjenje kaznenog dijela iz članka 48. stavak 2. alineja d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Za sve nejasnoće Udruge se mogu javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

Molimo sve Udruge da pregledaju svoju dokumentaciju prije slanja na natječaj, jer ćemo zbog strogoće Zakona o udrugama  i navedene Uredbe biti prisiljeni odbiti svaki nepotpuni zahtjev.

Pin It on Pinterest

Skip to content