SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKI NAČELNIK

OBAVIJEST UDRUGAMA O DOSTAVLJANJU IZVJEŠTAJA O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Sukladno pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija ( nn 31/2015) sve udruge koje su u 2016. godini financirane iz proračuna Općine Marina dužne su dostaviti izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava u 2016. godini na obrascu pror-rot koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.
Popunjen obrazac je potrebno dostaviti Općini Marina do 01.03.2017. godine.

OBRAZAC PROR-POT

Pin It on Pinterest

Skip to content