Poštovani,
Ovim putem Vas obavještavamo o mogućnosti podnošenja zahtjeva za priključenje objekata na javnu vodovodnu mrežu za naselja Blizna donja i Blizna gornja u sklopu izgradnje vodovodnog sustava Mitlo – Blizna donja – Blizna gornja_IV.faza
U privitku Vam je dana pregledna situacija obuhvata za objekte koji će se moći spojiti i obrazac kojeg trebate ispuniti u svrhu priključenja i evidencije!
Primjerak obrasca možete preuzeti sa internetske stranice www.vodovodsib.hr u izborniku obrasci ili u prostorijama ovog Društva na adresi Kralja Zvonimira 50, Šibenik.
Zahtjev možete dostaviti osobno u prostorije Društva, poštom, te skeniranom dokumentacijom na e-mail adresu: kontakt@vodovodsib.hr
Trenutno je u tijeku izgradnja crpne stanice Mitlo, vodospreme Zelenika, dovodni i odvodni cjevovodi, te ulična vodovodna mreža. Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani da čim prije podnesu zahtjeve za priključenje kako bi se zahtjevi mogli obraditi. Čim se steknu svi preduvjeti za puštanje vodovodnog sustava i mreže u funkciju, započet će se postava vodomjera i puštanje cjelokupnog sustava vodoopskrbe u funkciju.
U svrhu Vašeg priključenja izvesti će se kućni priključci na javnoj površini do granice Vaše privatne parcele (pocinčana cijev DN 25,4 mm). Kako bi se spojili na već pripremljen priključak potrebno je unutar Vaše parcele izgraditi drugi dio priključka kojim ćete vodovodnu instalaciju Vašeg objekta spojiti na spoj koji Vam je ostavljen na granici Vaše parcele.
Na preglednoj situaciji plavom bojom naznačene su izvedene trase vodovoda, a crvenom bojom su naznačene trase koje su dio ove faze i koje se trenutno izvode !!!
Za više informacija o zahtjevu za priključenje, možete se obratiti na kontakt broj : 022 311 835

 

PDF:

Pin It on Pinterest

Skip to content