Dječji vrtić MARINA

MARINA

KLASA: 034-04/15-05/5

BROJ: 2184-03-01-001-15-1

Marina, 13.05.2015.

 

 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća KLASA: 034-04/15-05/4, Ur. broj: 2184-03-01-001-15-1, čl.4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Marina, i u skladu s Planom upisa za Dječjeg vrtića za 2015/2016. godinu, uz suglasnost Osnivača KLASA: 601-0/14-20/01, Ur. broj: 2184/02-01/62-14-2 provodi se:

 

 OBJAVA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA MARINA

 U 2015/2016. GODINU

 

 Članak 1.

 

Ovim natječajem utvrđuje se način i organizacija upisa za 2015./2016. godinu, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić MARINA.

 

Članak 2.

 Upis za 2015./2016. godinu ostvarivati će se  od 18. 05. 2015 do 28. 05. 2015. od 9,00 do 17,00 sati u Dječjem vrtiću „Bosiljak“ u Marini.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo koje imenuje Upravno vijeće.

 

Članak 3.

 U Dječjem vrtiću MARINA upisuju se djeca od navršene treće godine dana života do polaska u osnovnu školu, s prebivalištem na području OPĆINE MARINA i to u redovne programe na upražnjena mjesta.

R.b.

 

                      NAZIV VRTIĆA

 

MJESTO

TRAJANJE PROGRAMA BROJ UPRAŽNJENIH MJESTA
1. DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM S INTEGRIRANIM VJERSKIM PROGRAMOM MARINA 7,00 – 13,00 3
2 DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – POSLIJEPODNEVNI POLUDNEVNI PROGRAM MARINA 13,30 – 19,30

 

6
3 DJEČJI VRTIĆ „BOSILJAK“ – CJELODNEVNI 10 SATNI PROGRAM

MARINA

MARINA 6,00 -16,00 5
4 DJEČJI VRTIĆ „BUBAMARA“ – JUTARNJI POLUDNEVNI/CJELODNEVNI PROGRAM

GUSTIRNA

GUSTIRNA

 

 

07,30 – 13,30

6,00 – 16,00

11
5 DJEČJI VRTIĆ „LEPTIRIĆ“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM VINIŠĆE 7,30 – 13,00 5
6 DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM VRSINE 7,00 -13,00 6
7. DJEČJI VRTIĆ „PČELICA“ – JUTARNJI POLUDNEVNI PROGRAM BLIZNA DONJA 7,00 – 13,00 14

 

Članak 4.

 Dječji vrtić upisuje djecu u cjelodnevnI program vrtića, te poludnevne programe vrtića u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Marina.

 

Članak 5.

 

Program se ostvaruje u SEDAM skupina čiji su kapaciteti utvrđeni Državnim pedagoškim standardom. Skupine se formiraju prema iskazanom interesu i potrebama roditelja.

 

 Članak 6.

 Prednost pri upisu ostvaruje se u skladu s Pravilniku o upisu.

Prednost pri upisu ostvaruju:

 

r.b. KATEGORIJA Potrebna dokumentacija kao dokaz BROJ BODOVA
1. DJECA RODITELJA ŽRTAVA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

–          INVALIDNOST PREKO 50 %

–          INVALIDNOST DO 50 %

Rješenje o stupnju invalidnosti mjerrodavne institucije

 

 

100

80

2. DJECA IZ OBITELJI S TROJE ILI VIŠE DJECE Rodni list svakog djeteta 70
3. DJECA ZAPOSLENIH RODITELJA

–          DIJETE JEDNOG ZAPSLENOG RODITELJA

–          DIJETE IZ OBITELJI OBA ZAPOSLENA RODITELJA I SAMOHRANOG ZAPOSLENOG RODITELJA RODITELJA

–          DIJETE JEDNOG ZAPOSLENOG RODITELJA AKO JE DRUGI REDOVITI STUDENT

–          DIJETE IZ OBITELJI OBA REDOVITA STUDENTA

Potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika rješenja o samostalnom obavljanju djelatnosti, preslika ugovora o radu za pomorce, potvrda o redovnom statusu studenta, preslika rješenja o priznatom rodiljnom ili roditeljskom dopustu  

30

60

50

40

4 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Nalaz i mišljenje liječničkog povjerrenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela 8
5 DJECA SAMOHRANIH RODITELJA I DJECA UZETA NA UZDRŽAVANJE Dokaz o razvodu braka, smrtni list preminulog roditelja, dokaz iz rodnog lista da je otac nepoznat, preslika rješenje Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na uzdržavanje i sudska rješenja 20
6. DJECA RODITELJA KOJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK I OSTALIH SOCIJALNIH UVJETA

–          DJECA ČIJI RODITELJI PRIMAJU DJEČJI DOPLATAK

–          DJECA IZ OBITELJI S TEŽIM SLUČAJEVIMA SOCIJALNE PATOLOGIJE ILI S TEŽIM SOCIJALNIM ILI ZDRAVSTVENIM UVJETIMA

–          DJECA ČIJI SU RODITELJI PODSTANARI

Preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak 5

 

10

 

 

5

Djeca s teškoćama u razvoju uz predočenje nalaza i mišljenja centra za socijalnu skrb i preslika medicinske dokumentacije o vrsti teškoće imaju izravan upis.

Djeca u godini pred polazak u školu imaju apsolutnu prednost pri upisu.

 

Članak 7.

 Prednost pri upisu djece u redovne programe vrtića imaju djeca s prebivalištem u OPĆINI MARINA. Roditelji korisnici koji imaju prebivalište na području OPĆINE MARINA sudjeluju u dijelu ekonomske cijene sukladno odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića MARINA. Roditelji koji nemaju prebivalište na području općine Marina plaćaju punu ekonomsku cijenu ili razliku sudjelovanja podmiruje općina u kojoj imaju prebivalište

 

Članak 8.

 

Zahtjev za upis u vrtić ispunjava se na obrascima kojeg roditelji dobivaju u vrtiću ili web stranici vrtića www.djecji-vrtic-marina.hr . Uz obrasce, roditelji prilažu:

OSNOVNE DOKUMENTE:

– rodni list djeteta

– potvrdu o mjestu prebivališta roditelja i djeteta

– presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

– potvrdu o nepostojanju duga prema osnivaču vrtića – Općini Marina

 Članak 9.

 Povjerenstvo za upis dužno je završiti postupak, te oglasiti rezultate upisa na oglasnim pločama svih svojih objekata i na web stranici dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-marina.hr u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava za upis.

  Članak 10.

 Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste podnijeti prvostupanjsku žalbu ravnateljici vrtića preko Povjerenstva za upis na adresu Dječji vrtić Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina, za Povjerenstvo za upis. O drugostupanjskoj žalbi odlučuje Upravno vijeće.

Članak 11.

Po završetku žalbenog postupka, Povjerenstvo potvrđuje konačnu listu rezultata upisa i objavljuje je na svim objektima i web stranici vrtića.

Za djecu koja ne mogu biti primljena, a ispunjavaju uvjete, određuje se lista čekanja.

Članak 12.

Roditelji upis potvrđuju potpisivanjem ugovora najkasnije 01.09. 2015.

 

Ravnateljica

Nora Đokić

Pin It on Pinterest

Skip to content