Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu UPU) obalnog pojasa u naselju Poljica. Postupak strateške procjene započeo je Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš  nakon čega je proveden postupak određivanja sadržaja strateške studije na način određen čl. 8. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Temeljem provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Rješenje da je planirani UPU uređenja obalnog pojasa u naselju Poljica prihvatljiv za ekološku mrežu. Cijeli tekst odluke možete pročitati u prilogu.

ODLUKA O SADRŽAJU STRATEŠKE -obala poljica SPUO UPU Poljica 11.09.2018_

Pin It on Pinterest

Skip to content