Općinski načelnik Općine Marina donosi Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina, a donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina.

PDF: ODLUKA – STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Pin It on Pinterest

Skip to content