U prilogu možete pročitati Odluku. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Tunjara.”

PDF: Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš – Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Tunjara

Pin It on Pinterest

Skip to content