Viši savjetnik načelnika za proračun i financije- 1 izvršitelj ½ radnog vremena

 

Opis poslova: Sudjeluje u izradi proračuna, izmjena proračuna i svih drugih akata kojima se tereti proračun, po nalogu načelnika vrši nadzor financijskog poslovanja, izvjestitelj je na sjednicama Općinskog vijeća iz oblasti financija i proračuna te obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika.

Očekivani iznos bruto plaće cca 5.169,00 kuna.

 

Provjera znanja i sposobnosti obavit će se rješavanjem pismenih pitanja iz oblasti proračuna i financija u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina.

Pin It on Pinterest

Skip to content