Općina Marina, Sukladno Člancima 23., 24. i 25. „Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja s neupisanim psima i mačkama lutalicama“ (Službeni glasnik Općine Marina br. 5/2000), koja je donesena temeljem Zakona o veterinsrstvu, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o dobrobiti životinja, objavljuje slijedeći

OGLAS

Posjednici pasa mogu izvoditi pse na otvoreni prostor samo vezane uz pratnju, s nagubnicom (brnjicom) na čeljustima i psećom markicom oko vrata. Od obveze nošenja brnjice izuzetne su patuljaste pasmine pasa.

Osoba koja izvodi psa mora pri sebi imati knjižicu o identitetu i cijepljenju i odgovarajući pribor (plastične rukavice, kesice, metlicu i lopaticu) za čišćenje površine koju pas onečisti.

Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu i drugu sličnu površinu koju onečisti njegov pas.

Pse bolesne od zaraznih i nametničkih bolesti ne smije se izvoditi na ulicu i druge javne površine.

Izuzetno od odredbe iz prethodnog stavka su lovački psi, koji se uz nadzor svojih posjednika mogu kretati i zadržavati u granicama lovišta prilikom organiziranog lova.

Zabranjuje se:

-voditi ili puštati pse u povrtnjake, voćnjake, vinograde, travnjake i cvjetnjake, koji nisu u vlasništvu posjednika psa;

-voditi ili puštati pse u parkove;

-voditi ženke psa na javna mjesta za vrijeme tjeranja (parenja);

-napajati pse na javnim fontanama;

-voditi ili puštati pse na ostale uređene javne zelene površine.

Zabranjuje se dovoditi pse:

-u vozila javnog gradskog prometa;

-u prodavaonice i robne kuće;

-zanatske radnje;

-javne urede;

-na tržnicu i ribarnicu;

-u zabavišta;

-na dječja i sportska igrališta;

-u zdravstvene objekte (osim veterinarskih);

-na groblja;

-u kino-dvoranu;

-na sva gledališta;

-na javne plaže;

-na izložbe osim kinoloških;

-na mjesta gdje se održavaju javni skupovi;

-u vjerske objekte.

Odredbe iz prethodnog stavka ne odnose se na pse vodiče slijepih osoba.

Ukoliko se posjednici pasa ne budu pridržavali navedenih zabrana isti će biti sankcionirani sukladno „Odluci o uvjetima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja s neupisanim psima i mačkama lutalicama“ (Službeni glasnik Općine Marina br. 5/2000)

Pin It on Pinterest

Skip to content