Općinska uprava

NAČELNIK OPĆINE: Ante Mamut

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Davor Radić

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

  • Roko Matijaš, ing.građ. – v.d. pročelnika 
  • Ivana Rinčić, struč.spec.admin.publ. – viši savjetnik 
  • Katarina Kazoti Jerković – administrativni referent za društvene djelatnosti

PROTOKOL

  • Jelena Brajnov – Administrativni referent

KOMUNALNA SLUŽBA

  • Mladen Bašić – Viši stručni suradnik
  • Anđelko Pažanin – Referent za komunalu
  • Tea Palada, bacc.oec. – Viši referent-komunalni redar
  • Saša Cvitanović – Prometni redar

RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

  • Jelena Dujmov – Stručni suradnik za proračun i financije
  • Divna Mamut – Referent za računovodstvo

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content