Općinski proračun

 

Proračun Općine Marina je financijski dokument u kojem su iskazani planirani godišnji prihodi i rashodi. Proračun odobrava Općinsko vijeće i odnosi se na fiskalnu godinu u kojoj je donesen.

Proračun Općine Marina – vodič za građane

Proračunski vodič za građane treba pomoći građanima i medijima da shvate suštinu  proračuna i proračunskog procesa, te da mogu sami dalje tragati za detaljima koji ih zanimaju i uključiti se u proračunski proces. Taj vodič je trajne naravi i ažurirat će se tek...

Pin It on Pinterest

Skip to content