Općina Marina je dana 02. studenog 2021. postala dio uspostavljene Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG mreža), koja će omogućiti umrežavanje novoosnovanih FLAG-ova, pružiti forum potreban za razmjenu informacija među njima, jačati kapacitet lokalnih aktera u ribarstvu, promicati širenje i razmjenu primjera dobre prakse, kao i pružiti platformu za promicanje razvoja područja ovisnih o ribarstvu. Prilikom osnivanja službene Nacionalne mreže za FLAG-ove Upravljačko tijelo je koristilo primjenjiva iskustva postojećih mreža na nacionalnoj i EU razini. Nacionalna mreža FLAG-ova će biti zastupljena i u Odboru za praćenje OP-a. Također, koordinirat će s Nacionalnom mrežom za ruralni razvoj. Potporu nacionalnoj mreži FLAG-ova će pružati jedinica za potporu u sklopu Upravljačkog tijela, a neke funkcije podrške mogu biti prenijete i na vanjske stručnjake.

Svrha djelovanja  FLAG “Lanterna” je unaprijediti kvalitetu života u lokalnoj ribarskoj zajednici odnosno prostoru područja djelovanja FLAG “Lanterna”, osnažiti i povezati dionike koji djeluju u prostoru područja djelovanja, poticati sudjelovanje svih skupina u donošenju odluka na lokalnoj razini, poticati međusektorsku suradnju, okupljati i povezivati sve dionike koji teže i djeluju u smjeru održivog i ujednačenog razvoja prostora područja djelovanja, kao i unaprjeđivati uvjete za djelovanje članica Flag “Lanterna”.

Ciljevi osnivanja FLAG “Lanterna” su jačanje kapaciteta lokalnih dionika te širenje LEADER/ CLLD načela i metodologije u integralnom razvoju područja djelovanja Udruge, uz međusektorsko povezivanje, jačanje kapaciteta, razmjenu iskustva, osiguranje protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice i javno zagovaranje interesa lokalnih razvojnih dionika ribarskih zajednica, predstavnika javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa na lokalnom ribarstvenom području FLAG “Lanterna” .

Vizija FLAG- a “Lanterna”je aktivno uključivanje lokalnih dionika u razvoj lokalne jedinice te pružanje mogućnosti rješavanja egzistencijalnih problema održivim i odgovornim gospodarenjem na području FLAG “Lanterna”.

Pin It on Pinterest

Skip to content