Udruga TOMS
Ribarska 3
21220 Trogir

OTVORENI JAVNI POZIV PRIPADNICIMA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Dana 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Programom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.
Udruga tjelesnih invalida TOMS, sa partnerima Gradom Trogirom i Općinom Marina potpisala je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Zaželi – podrška za život u vlastitom domu”, kodnog broja SF.3.4.11.01.0536.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 120% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (984,00 € za siječanj 2024.) i koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju
pruža osobni asistent.
2. Osoba koja živi u dvočlanom kućanstvu, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 200% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (1.640,00 € za siječanj 2024.) i koja istovremeno ne koristi usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
3. Osobe koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (2.460,00 € za siječanj 2024.) i koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
4. Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, za što će morati osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:
Za osobe starije od 65 godina:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokument jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
2. Potvrda Porezne uprave o dohotku za zadnji mjesec za koji su dostupni podaci u evidenciji Porezne uprave
3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad* da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
*(Udruga TOMS će pribaviti potrebne potvrde Zavoda za odabrane krajnje korisnike)

Za odrasle osobe s invaliditetom:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad* da osoba ne koristi sljedeće usluge– uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
*(Udruga TOMS će pribaviti potrebne potvrde Zavoda za odabrane krajnje korisnike)

Popunjavanjem obrasca za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu, koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027“.
Prijavni obrasci mogu se preuzeti u prostorijama Udruge tjelesnih invalida TOMS, prostorijama projektnih partnera, Grada Trogira i Općine Marina te na web stranicama Udruge tjelesnih invalida TOMS i projektnih partnera.
Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je dostaviti u prostorije Udruge tjelesnih invalida TOMS, Ribarska 3, 21220 Trogir.

Poziv za prijavu pripadnika ciljne skupine ostaje otvoren do 23. ožujka 2024. ili do popune slobodnih mjesta.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj 021/881-324 ili na mail udruge: udruga@toms.hr

PDF:

Pin It on Pinterest

Skip to content