Općina Marina je iz vlastitih sredstava pokrenula projektiranje i izgradnju vodovodne mreže na području općine Marina 2009.g. Iste godine  sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije za vodoopskrbni pravac Supljak-Rogoznica-Sevid-Vinišće. Ishodovna je dozvola za glavni pravac vodovoda Dvornice-Salići-Sevid-Vinišće, a investicija je iznosila 546 000 kn.
Provedena je i javna nabava za pravac Vinišće-Sevid u dužini od 4,5 km u iznos od 5 milijuna kuna, preko Vodovoda Split. Vodovod Split nije želio potpisati ugovor sa Brodomerkurom jer Hrvatske vode nisu osigurale sredstva.
Na istome pravcu ostala je izgrađena samo prijašnja dionica od mjesta Vinišće prema mjestu Sevidu, od 3 km u koju je Općina Marina uložila 3 milijuna kuna.
Općina Marina ima obvezu sudjelovati u izgradnji i projektiranju na području Rogoznice sa 50%, te u izgradnji 8 km cjevovoda Supljak-Salići sa 5-10%. Ulaganja Općine Marina u Sevid za sada iznose oko 4,5 milijuna kuna. U tijeku je projektiranje sekundarne mreže u dužini oko 10 km, za što je osigurano oko 195 000 kn i radovi su ugovoreni.
Poslije izrade idejnog i glavnog projekta može se pristupiti izgradnji iste, pod uvjetom da se osiguraju sredstva Europskih fondova, Hrvatskih voda ili sudjelovanje mještana preko ugovora.
Da se ne dogodi da do tada istekne građevinska dozvola, u tijeku su radovi na djelu vodovodnog pravca Vinišće-Sevid i to na ulazu u zaseok Lovrići. U ovoj fazi bi se trebalo izgraditi 1000 m cjevovoda.
Općina Marina žali što ne može krenuti u intenzivnije radove jer nema konkretnu pomoć od Hrvatskih voda te pokušava koliko toliko odrađivati poslove svojim sredstvima. Projekt vodoopskrbe Sevida tri puta je kandidiran preko Hrvatskih voda, Vodovoda Šibenik i Vodovoda Split u Europske fondove,a navedeni je projekt svaki put do sada ispadao sa liste prioriteta.
U konačnici, postoji nada da će se “viša politika” smilovati i osigurati sredstva, a do tada nam ostaje gorka činjenica da čak 40% naselja u općini Marina nije snabdjeveno pitkom vodom, a mještani općine Marina unatoč tome, uredno uplaćuju vodni doprinos kao i taksu za oborinske vode.

 
DSC_0308
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 
DSC_0296
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Pin It on Pinterest

Skip to content