Nakon završetka javne nabave za radove na rekonstrukciji lokalne ceste L65078, dionica Koćeta – Sevid, Općina Marina je dana 12. rujna 2017.godine sklopila Ugovor o javnim radovima sa izabranim ponuditeljom Sarađen d.o.o iz Stankovaca.

Vrijednost radova iznosi 3 273 274,53 kn u što je uključen i PDV.

Završetak radova predviđen je sredinom prosinca 2017. godine.

Ovaj projekt realiziran je zahvaljujući suradnji Općine Marina i Ministarstva unutarnjih poslova s kojim je Općina sklopila Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta.

Pin It on Pinterest

Skip to content