Kula

znamenitost po kojoj nas prepoznaju

Zagora

Marina noću

Pogled iz zraka

Vjetropark

Plaža

Marina noću

Mjesta

Vrtićkih grupa

Osnovnih škola

%

Prirez

Ishodovana građevinska dozvola za obilaznicu Marina

Početak zahvata je priključak na Županijsku cestu ŽC6135, a na kraju zahvata planirana prometnica ostvaruje vezu na dužobalnu prometnicu (kardinala Alojzija Stepinca). Planirana prometnica je dužine 1140 metara. Projektnim rješenjem obuhvaćena je i rekonstrukcija...

read more

Marina
19°
Vedro
05:2320:21 CEST
Osjet ugodnosti: 19°C
Vjetar: 5km/h WNW
Vlažnost: 86%
Tlak: 1010.16mbar
UV indeks: 0
UtoSriČet
26/21°C
26/21°C
26/21°C

Pravo na pristup informacijama

Proračun

Proračun Općine Marina – vodič za građane

Proračunski vodič za građane treba pomoći građanima i medijima da shvate suštinu  proračuna i proračunskog procesa, te da mogu sami dalje tragati za detaljima koji ih zanimaju i uključiti se u proračunski proces. Taj vodič je trajne naravi i ažurirat će se tek...

Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARINA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   KLASA: 402-01/22-01/02 URBROJ: 2181-31-03/05-22-5 Marina, 24. siječnja 2022. godine   Temeljem članka 4. i članka 11. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima...

Službeni glasnik 15/2022

Sadržaj: 1. Izmjena i dopuna Plana upravljanja Pomorskim dobrom na području Općine Marina za 2022. godinu ………………… stranica 139. PDF: Službeni glasnik 15-2022

Službeni glasnik 14/2022

Sadržaj: 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva ………………… stranica 138. PDF:Službeni glasnik 14-2022

Službeni glasnik 13/2022

Sadržaj: 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini ………………… stranica 135. 2. Zaključak o besplatnom korištenju gradskog/prigradskog prijevoza raseljenim državljanima Ukrajine ………………… stranica 136. 3....

Marinska Zagora

Pin It on Pinterest

Skip to content