Pomorsko dobro čine more i pripadajući obalni pojas uz more koji imaju status općeg dobra te je na uporabi svima sukladno njegovoj prirodi i namjeni. Na pomorskom dobru zabranjeno je stjecanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava, kao i pravni promet nekretninama (ovo se odnosi na zemljišta i nekretnine – oni zajedno čine pomorsko dobro).

Projekt „Pomorsko je dobro“ dio je aktivnosti Splitsko-dalmatinske županije na izgradnji sustava koji će omogućiti transparentnije i efikasnije upravljanje pomorskim dobrom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Više informacija možete saznati na: https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/

Pin It on Pinterest

Skip to content