Na temelju članka 71. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 83/23), odredbi Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 16/24), članka 10. i 11. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za razdoblje od 2024. do 2028. godine („Službeni glasnik Općine Marina“, br. 04/24, 24/24) , Općinski načelnik Općine Marina, raspisuje PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Marina za razdoblje od 2024. do 2028. godine.

Detalje možete pogledati u: PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

Prilozi: 

Pin It on Pinterest

Skip to content