Dana 06.12.2022. godine Općina Marina potpisala je Ugovor o sufinanciranju izrade Idejnog projekta šetnice Marina – Poljica sa Splitsko-dalmatinskom županijom kojim se, temeljem Programa za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu i Odluke o objavi Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru, Općini Marina dodjeljuju bespovratna sredstva.

 Za izradu Idejnog projekta šetnice Marina – Poljica Splitsko-dalmatinska županija rasporedila je sredstva Općini u iznosu od 40.000,00 kn ili 5.308,91 EUR.

Ukupna cijena usluge Projektiranje i izrada idejnog rješenja šetnice Prališće – Poljica s PDV-om iznosi 100.000,00 kn ili 13.272,28 EUR.

Pin It on Pinterest

Skip to content