Dana 12.02.2015.g. sklopljen je ugovor između Općine Marina i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Marina. Općina Marina provela je postupak javne nabave  za nabavu 2000 komada PEHD kanti od 120 l u zelenoj boji za komunalni otpad. Nakon što je tvrtka Stražaplastika d.d. iz Huma na Sutli odabrana kao najpovoljniji ponuditelj, Općina Marina je dostavila potrebnu dokumentaciju  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi iskoristila mogućnost sufinanciranja navedene opreme. Vrijednost navedene komunalne opreme iznosi 272 500,00 kn, od čega će  40 % ( 109 000,00 kn)  financirati Fond, a ostatak Općina Marina.

 

 

 

PDF: Ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme – kanti, za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Marina, davanjem sredstava pomoći

Pin It on Pinterest

Skip to content